Easy to starts

Plan Lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018 - obowiązuje od 22.01.2018 r.

 Pobierz...

Forum Support

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego

Telefon: 17 788 59 20

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mielcu

Czytaj więcej

Informujemy, że w dniach od 26 do 28 lutego 2018 r. odbędą się rekolekcje wielkopostne.

 

Działalność

Świetlica przy szkole Podstawowej nr 3 jest placówką wychowania pozalekcyjnego, przeznaczona dla uczniów klas I-III, a w szczególnych przypadkach dzieci klas starszych.

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-16.30.

Praca świetlicy opiera się o stałe grupy dziecięce, dobrane pod względem wieku.

Podstawowym zadaniem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom stosownie do potrzeb zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

Nasza świetlica jest placówką realizującą optymalny, urozmaicony i wielostronny program dydaktyczno-wychowawczy. Zajęcia w świetlicy odbywają się według Rocznego Planu Pracy oraz tygodniowego rozkładu zajęć wychowawczych.

Świetlica jest integralną i niezastąpioną częścią systemu wychowania szkolnego, realizując cele nie tylko opiekuńcze ale i dydaktyczno-wychowawcze, dotyczące głównie:

 • Rozwoju zainteresowań, uzdolnień i talentów
 • Kształtowania postaw społeczno-moralnych
 • Organizacji życia kulturalnego, sportu i rekreacji
 • Działalności opiekuńczej na rzecz dziecka

W naszej placówce stosowane są przeróżne formy pracy, akceptowane i lubiane przez naszych wychowanków, a dostosowane zarówno do ich wieku, jak i zainteresowań.

Wychowawczynie organizują pomoc w nauce, przyzwyczajają dzieci do zorganizowanej i samodzielnej pracy nad lekcjami, prowadzą ćwiczenia w pisaniu, liczeniu i czytaniu. Organizują prawidłowy rozwój fizyczny poprzez prowadzenie zabaw ruchowych , gier sportowych, ćwiczeń gimnastycznych pomieszczeniach i na powietrzu. Kształtują u dzieci nawyki kultury życia codziennego, poprzez zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się w czasie zabaw, zajęć w Sali, na boisku szkolnym, jak również podczas spożywania posiłku na jadalni. Wychowawczynie rozwijają zainteresowania dzieci poprzez udział w zajęciach plastycznych, praktyczno-technicznych, umuzykalniających, teatralnych, tanecznych, rozwijają u dzieci zainteresowania życiem miasta, kraju, świata poprzez prowadznie rozmów z dziećmi o bieżących, ciekawych wydarzeniach.

Świetlica jest miejscem, gdzie dzieci mogą znaleźć z jednej strony odprężenie p[o pracy umysłowej na lekcjach, z drugiej zaś zaspokajać swoją ciekawość, rozwijając zainteresowania, realizując swoje potrzeby twórcze.

 

MAMY MISJĘ

Żeby zrozumieć istotę współczesnego działanie świetlic szkolnych, trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie czym jest  świetlica szkolna i czego od niej, jako rodzice byśmy oczekiwali.

Świetlica szkolna wbrew ogólnie przyjętym stereotypom nie jest już tylko przechowalnią dla młodszych dzieci. Jest to miejsce gdzie uczniowie powinni czuć się bezpiecznie i rodzinnie.

Hasłem jakie przyświeca działalności świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej nr 3 jest „Nauka poprzez zabawę, zabawa poprzez naukę”.

Plus małych grup

Niewątpliwym plusem świetlicy działającej przy naszej szkole są liczące nie więcej niż 25 uczniów grupy. Dzięki takiej organizacji możliwe jest prowadzenie zajęć w kameralnym gronie. Dzieci nie męczą się przebywaniem w większej grupie, mogą w spokoju samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela np. odrobić lekcję, bądź sporządzić pracę plastyczną.

Małe grupy, zapewniają dzieciom zwłaszcza tym najmłodszym na poczucie bezpieczeństwa. Dziecko wie, że „jego pani” zna go bardzo dobrze, czuje się doceniany w grupie, wie, że zawsze może liczyć na swojego wychowawcę zarówno w kwestii odrabiania lekcji, jaki i kontaktów z innymi uczniami. Szybkie rozpoznanie i rozwiązanie problemu przez wychowawców, daje dziecku komfort emocjonalny, co z kolei ma swoje odbicie w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Czas „na maxa”

Od lat „Trójka” stara się łamać stereotypy „świetlicowej nudy”, poprzez organizowanie dzieciom czasu wolnego po lekcjach. Wykwalifikowana kadra wychowawców dba o to by dzieci maksymalnie wykorzystały czas dany im na świetlicy na rozwijanie zainteresowań.

Wychowawcy grup starają się również wyjść poza mury szkoły.

Mali artyści

Od lat szkoła współpracuje z Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. Niemal każda z grup korzysta z gościnnych murów domu kultury. Raz w tygodniu dzieci biorą udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez instruktorów. Zajęcia odbywają się w dwugodzinnych blokach tematycznych, w skład których wchodzą m.in. plastyka, zajęcia teatralne, taneczne bądź muzyczne. W ramach współpracy miedzy naszą szkołą a SCK. Co roku odbywają się występy dzieci będące podsumowaniem całorocznej pracy najmłodszych.

Grunt to ruch

Razem z rozwojem intelektualnych dzieci idzie również rozwój fizyczny. Dzieci mogą brać udział również, w zajęciach na basenie, gdzie „pierwszaki” uczą się pływania, przygotowując jednocześnie do nauki pływania, jaka odbywa się w ramach godzin wychowania fizycznego w klasie II. Trzecioklasiści zaś mogą kontynuować swoja wodna przygodę. Ale to nie wszystko. Wewnątrz grup wychowawczynie również prowadzą zajęcia ruchowe na placu zabaw, boiskach szkolnych i sali gimnastycznej.

Ciekawe spotkania

W ramach świetlicowych zajęć współpracujemy również z pracownikami różnych mieleckich instytucji. Naszymi gośćmi byli już m.in. policjanci, strażnicy miejscy, strażacy, ratownicy medyczni, wojskowi oraz inni przedstawiciele ciekawych zawodów. Dzieci bardzo lubią takie zajęcia. Przymierzenie kasku strażackiego, maski przeciwgazowej, czy wejście do środka karetki to duże  przeżycie. Nasze „Świetliczki” wychodzą dalej, uczestniczymy w lekcjach muzealnych organizowanych przez Muzeum Regionalne „Jadernówka”, odwiedzamy wystawy w galerii SCK. Wiosną i wczesną jesienią odwiedzają nas również piłkarze mieleckiej Stali.

 

 

 

 

My i Nasza Szkoła

 • 2015/2016

  2015/2016

  W latach 2010 – 2015 nasza szkoła współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych w zakresie badań dotyczących Edukacyjnej Wartości Dodanej mających na celu podniesienie wskaźników efektywności nauczania.

 • 2014/2015

  2014/2015

  W dniu 01.05.2014 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu odbyła szkolenie w zakresie „Ewaluacji zewnętrznej z elementami wewnetrznej” podnosząc swoje kwalifikacje wyżej wymienionym zakresie. Szkolenie na zlecenie…

 • 2014/2015

  2014/2015

  Realizujemy program "Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem" Jego celem jest wspieranie rozwoju świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieży. Zakres projektu obejmuje bardzo zróżnicowane działania, dotyczące promocji zdrowia.

 • 2014/2015

  2014/2015

  W dniu 09.12.2014 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu odbyła szkolenie w zakresie „OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO” podnosząc swoje kwalifikacje wyżej wymienionym zakresie. Szkolenie na zlecenie Dyrektora Szkoły przeprowadził…

 • 2014/2015

  2014/2015

  W dniu 07.11.2014 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu odbyła szkolenie w zakresie „MONITOROWANIA WDRAŻANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ” podnosząc swoje kwalifikacje wyżej wymienionym zakresie. Szkolenie…

 • 2014/2015

  2014/2015

  W dniu 14.10.2014 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu odbyła szkolenie w zakresie „INNOWACJI I EKSPERYMENTÓW PEDAGOGICZNYCH"” podnosząc swoje kwalifikacje wyżej wymienionym zakresie. Szkolenie na zlecenie Dyrektora…

 • 1989/1990

  1989/1990

  W grudniu 1989 roku nasza szkoła została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół – delegacja społeczności szkolnej gościła u Marszałka Sejmu – prof. Mikołaja Kozakiewicza.

 • 2002/2003

  2002/2003

  W 2003 roku otrzymaliśmy tytułu „Szkoły z klasą”, został on przyznany z uzasadnieniem - placówka dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozwijać świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć…

 • 2002/2003

  2002/2003

  W 2003 roku otrzymaliśmy tytułu „Szkoły z klasą”, został on przyznany z uzasadnieniem - placówka dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozwijać świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć…

 • 2004/2005

  2004/2005

  12 maja 2005 roku na uroczystym apelu poświęconym 60.rocznicy zakończenia II wojny światowej sztandar naszej szkoły został odznaczony „Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”…

 • 2005/2006

  2005/2006

  W trosce o pomoc dla najbardziej bezbronnych zwierząt co roku szkoła organizuje szeroko rozpowszechnioną wśród uczniów akcję zbierania żołędzi. Za całokształt pracy w tym zakresie Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie…

 • 2006/2007

  2006/2007

  13 czerwca 2007 r. zostaliśmy przyjęci do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w nasze działania i podejmowane inicjatywy na stałe wpisała się edukacja prozdrowotna w najszerszym tego słowa znaczeniu.

 • 2007/2008

  2007/2008

  W dniach 9 - 13 października 2007 r. uroczyście obchodziliśmy rocznicę 50-lecia istnienia szkoły. Obchody rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele MBNP na Osiedlu. 11 października społeczność uczniowska wzięła udział w…

Ważne informacje

 • Projekt "Otwarte Drzwi"
  Projekt "Otwarte Drzwi" ,,OTWARTE DRZWI” Akcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu W dniach 19-23.02.2018r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu odbędzie…
  Przeczytano 40 razy
 • Rekolekcje Wielkopostne
  PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W MIELCU Termin - 26 – 28 LUTEGO 2018 r. Miejsce -…
  Przeczytano 69 razy
 • Instaling- nauka słówek z języka angielskiego
  W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji programu Insta.Ling dla szkół, w którym uczniowie z klas IV…
  Przeczytano 152 razy
 • Bezpieczne ferie
  Bezpieczne ferie  Dekalog bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych:  Nigdy nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu dróg – także tych rzadko…
  Przeczytano 197 razy
 • 100. rocznica odzyskania niepodległości inicjatywa Diecezji Tarnowskiej
  http://unsjp2.edu.pl/
  Przeczytano 297 razy
 • DODATKOWE DNI WOLNE
  Poza dniami ustawowo wolnymi dyrektor szkoły ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018: 26 stycznia 2018…
  Przeczytano 1155 razy
Początek strony

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości tego serwisu internetowego stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszym serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?