Easy to starts

Plan Lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2017/2018 - obowiązuje od 04.09.2017 r.

 Pobierz...

Forum Support

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego

Telefon: 17 788 59 20

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mielcu

Czytaj więcej

***************************************

Historia szkoły

Ważną datą w historii szkoły jest dzień 12 VI 1989. W tym roku Szkoła Podstawowa nr 3 została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół. Warunkiem przyjęcia były m.in. dobre wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, wysoka ocena społeczna szkoły, dobry klimat pracy, dorobek działalności pozalekcyjnej, rozwój samorządności uczniowskiej. W roku szkolnym 1990/91 do szkoły wróciła nauka religii. 11 IX 1990 roku Rada Pedagogiczna postanowiła zrezygnować z dotychczasowego imienia szkoły, a 23 XI usunięto z nazwy szkoły imię patrona. W kolejnym roku szkolnym w związku z przydziałem szkole budynku Przedszkola nr 5 zwiększyła się liczba sal lekcyjnych dla nauczania początkowego. W tym samym 1991 roku oddano do użytku czytelnię szkolną oraz po raz pierwszy wprowadzono 6-stopniową skalę ocen. 13 maja 1995 roku z okazji 50 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem i Roku Katyńskiego, szkoła była organizatorem uroczystej akademii połączonej z podsumowaniem Wojewódzkiego Konkursu na najpiękniejszą Izbę Pamięci Narodowej w roku szkolnym 1994/95. Nasza Izba Pamięci zajęła II miejsce. Pod koniec 1995r. oddana została do użytku pracownia komputerowa. W tym roku pragnąc zachować pamiątki z życia szkoły i oddać szacunek pedagogom, utworzono Izbę Tradycji Szkoły. Od września 1995 roku rozpoczęliśmy przygotowania do nadania imienia naszej szkole. Pod hasłem "Bliżej naszego wojska - poznajemy przyszłego bohatera szkoły" zorganizowano konkursy plastyczne, konkurs recytatorski, konkurs wiedzy o Wojsku Polskim, spotkania z żołnierzami kombatantami, Mini Festiwal Piosenki Wojskowej. 14 maja 1996r. Zarząd Miasta Mielca przyznał naszej szkole prawo do posiadania sztandaru z napisem : "Szkoła Podstawowa nr 3 w Mielcu im. Wojska Polskiego". Natomiast cztery dni później miało miejsce uroczyste wręczenie sztandaru oraz nadanie Szkole Podstawowej nr 3 imienia Wojska Polskiego. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz miasta, kościoła, dyrektorzy mieleckich szkół oraz żołnierze.  Od 1999 roku, po reformie szkolnictwa, szkoła nadal cieszyła się dobrą opinią, choć straciła nie tylko dwa roczniki uczniów, ale także część grona pedagogicznego z takich przedmiotów jak: biologia, geografia, fizyka i chemia, które przestały być obowiązujące w zreformowanej „podstawówce”. Dzięki staraniom nauczycieli i dyrekcji utrzymano wysoką pozycję w rankingu szkół mieleckich. W 2003 roku uzyskano w I edycji zaszczytny i nobilitujący tytuł „Szkoły z klasą”, a do prezentacji zrealizowanych zadań wykorzystano Internet, w tym nową stronę internetową szkoły. W czasie wolnym organizowano znane w całym mieście wyjazdy Klubu Narciarskiego „Śmig” oraz popularne wśród młodych mielczan zagraniczne kolonie we Włoszech i na Węgrzech.

We wrześniu 1957r. rozpoczęto naukę w nowym budynku przy ul. Żeromskiego 30, w którym szkoła funkcjonuje do dzisiejszego dnia. Ówczesny budynek szkolny liczył 15 sal lekcyjnych, miał 2 pracownie, salę gimnastyczną i szereg mniejszych pomieszczeń. Rok szkolny dzielił się wówczas na cztery okresy, a w roku szkolnym 1958/59 nauka religii była nadobowiązkowa. W roku szkolnym 1967/68 zapadła decyzja o nadaniu szkole imienia gen. Świerczewskiego - Waltera. Ważnym faktem w życiu szkoły było nadanie przez Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa "Aktu Patronackiego" następującej treści : "Wojewódzki Obywatelski Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa nadaje Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu tytuł opiekuna miejsc pamięci narodowej za przyjęcie patronatu nad miejscami walki i martyrologii narodu polskiego i zobowiązuje się do roztoczenia stałej nad nimi opieki". Już od pierwszych dni września 1972r. trwały przygotowania do uroczystości nadania szkole imienia gen. Karola Świerczewskiego - Waltera. Podjęto akcję "otoczenie szkoły". Postanowiono, że będzie wybudowana "Ściana Waltera", kwietnik, trybuna trzyrzędowa, ogródek geograficzny. Prace zakończono we wrześniu 1973r. zorganizowano także akcję "Sztandar" - pieniądze uzyskane ze zbiórki makulatury i butelek przekazano Komitetowi Rodzicielskiemu z przeznaczeniem na sztandar szkoły. W marcu 1973r. oddano do użytku harcówkę. Delegacja harcerzy z miejsca, gdzie zginął gen. Świerczewski pobrała ziemię, którą złożono w ścianie Waltera 30 IX 1973 r. Kilka dni wcześniej - 14 IX 1973r. w XXX rocznicę LWP odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Gen. Karola Świerczewskiego - Waltera. Szkoła otrzymała też sztandar. Natomiast 30 IV 1974r. uroczyście otwarto Izbę Pamięci Narodowej. Do szkolnego kalendarza imprez wprowadzono po raz pierwszy na stałe "Tydzień Walterowski", obchodzony w marcu i "Dzień Walterowski" obchodzony w maju. W roku 1975r. szkoła obchodziła 20-lecie istnienia. Krótko po tym utworzono w szkole świetlicę, której kierownikiem została p. Krystyna Musialik. Ważnym rokiem dla zuchów, harcerzy i instruktorów ZHP był rok szkolny 1976/77, ponieważ został ogłoszony "Rokiem Sztandarowym". 9 maja 1977r. na wniosek Rady Szczepu Harcerskiego "Wichura" nadano szczepowi imię LWP i wręczono sztandar ufundowany przez Koło Przyjaciół Harcerstwa. Dwa lata później przyjęto społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 do Ogólnopolskiej Rodziny Walterowców. W związku z ogłoszeniem w dniu 13 XII 1981r. stanu wojennego, od tego dnia do 2 I 1982r. w szkole trwała przerwa w nauce. W marcu 1983r. SU i szczep ZHP im. LWP z okazji 25-lecia szkoły wydał pierwszy numer gazetki szkolnej "Echo Walterowców". We wrześniu tego samego roku odbyła się w naszej szkole wojewódzka inauguracja roku szkolnego z udziałem władz oświatowych. 1987/88 - szkoła obchodziła jubileusz XXX-lecia swego istnienia. Gościliśmy najstarszych absolwentów szkoły, nauczycieli emerytów z pierwszym dyrektorem p. Feliksem Starosielcem na czele. Z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu podczas pobytu polskiej młodzieży na Węgrzech nawiązano współpracę między naszą szkołą a Szkołą Podstawową oznaczoną również numerem 3 w Kisvardzie. W październiku 1988r. w murach naszej szkoły gościliśmy grupę nauczycieli z tego węgierskiego miasta, z kolei w listopadzie nauczyciele naszej szkoły byli na Węgrzech. W ramach współpracy odbywały się koncerty chóru węgierskiego dla mieszkańców Mielca, koncerty chóru działającego przy naszej szkole na Węgrzech, występy węgierskich zespołów artystycznych oraz coroczne wakacyjne wyjazdy naszych uczniów na Węgry i kolonie dla dzieci węgierskich organizowane w naszej szkole.

Publiczną Szkołę Powszechną w Mielcu na nowo wybudowanym osiedlu zaczęto organizować w 1939 r. Niestety do rozpoczęcia nauki w tej szkole nie doszło z wiadomych względów. Pod koniec sierpnia 1944 roku powstał Powiatowy Inspektorat Szkolny, który przystąpił do organizowania sieci szkolnictwa. W pierwszych dniach września nowo mianowany inspektor szkoły Piotr Adamski powierzył Romanowi Ochalikowi organizowanie szkoły. Naukę rozpoczęto 29 IX 1944r. w pomieszczeniach mieszkalnych jednego z bloków. W lutym 1947r. szkołę przeniesiono do budynku przy ul. Skłodowskiej. W grudniu 1951r. następna zmiana adresu - ul. Biernackiego. W roku szkolnym 1953/54 Minister Oświaty przemianował Szkołę Powszechną TPD na 11-latkę. Szkoła funkcjonowała pod nazwą Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 27.

Loading...

 

 

My i Nasza Szkoła

 • 2015/2016

  2015/2016

  W latach 2010 – 2015 nasza szkoła współpracowała z Instytutem Badań Edukacyjnych w zakresie badań dotyczących Edukacyjnej Wartości Dodanej mających na celu podniesienie wskaźników efektywności nauczania.

 • 2014/2015

  2014/2015

  W dniu 01.05.2014 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu odbyła szkolenie w zakresie „Ewaluacji zewnętrznej z elementami wewnetrznej” podnosząc swoje kwalifikacje wyżej wymienionym zakresie. Szkolenie na zlecenie…

 • 2014/2015

  2014/2015

  Realizujemy program "Szkoła promująca zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem" Jego celem jest wspieranie rozwoju świadomości zdrowotnej dzieci i młodzieży. Zakres projektu obejmuje bardzo zróżnicowane działania, dotyczące promocji zdrowia.

 • 2014/2015

  2014/2015

  W dniu 09.12.2014 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu odbyła szkolenie w zakresie „OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO” podnosząc swoje kwalifikacje wyżej wymienionym zakresie. Szkolenie na zlecenie Dyrektora Szkoły przeprowadził…

 • 2014/2015

  2014/2015

  W dniu 07.11.2014 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu odbyła szkolenie w zakresie „MONITOROWANIA WDRAŻANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ” podnosząc swoje kwalifikacje wyżej wymienionym zakresie. Szkolenie…

 • 2014/2015

  2014/2015

  W dniu 14.10.2014 r. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 3 w Mielcu odbyła szkolenie w zakresie „INNOWACJI I EKSPERYMENTÓW PEDAGOGICZNYCH"” podnosząc swoje kwalifikacje wyżej wymienionym zakresie. Szkolenie na zlecenie Dyrektora…

 • 1989/1990

  1989/1990

  W grudniu 1989 roku nasza szkoła została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół – delegacja społeczności szkolnej gościła u Marszałka Sejmu – prof. Mikołaja Kozakiewicza.

 • 2002/2003

  2002/2003

  W 2003 roku otrzymaliśmy tytułu „Szkoły z klasą”, został on przyznany z uzasadnieniem - placówka dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozwijać świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć…

 • 2002/2003

  2002/2003

  W 2003 roku otrzymaliśmy tytułu „Szkoły z klasą”, został on przyznany z uzasadnieniem - placówka dobrze uczy każdego ucznia, ocenia sprawiedliwie, uczy myśleć i rozwijać świat, rozwija społecznie, pomaga uwierzyć…

 • 2004/2005

  2004/2005

  12 maja 2005 roku na uroczystym apelu poświęconym 60.rocznicy zakończenia II wojny światowej sztandar naszej szkoły został odznaczony „Odznaką za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”…

 • 2005/2006

  2005/2006

  W trosce o pomoc dla najbardziej bezbronnych zwierząt co roku szkoła organizuje szeroko rozpowszechnioną wśród uczniów akcję zbierania żołędzi. Za całokształt pracy w tym zakresie Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie…

 • 2006/2007

  2006/2007

  13 czerwca 2007 r. zostaliśmy przyjęci do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w nasze działania i podejmowane inicjatywy na stałe wpisała się edukacja prozdrowotna w najszerszym tego słowa znaczeniu.

 • 2007/2008

  2007/2008

  W dniach 9 - 13 października 2007 r. uroczyście obchodziliśmy rocznicę 50-lecia istnienia szkoły. Obchody rozpoczęliśmy mszą świętą w kościele MBNP na Osiedlu. 11 października społeczność uczniowska wzięła udział w…

Ważne informacje

Początek strony

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości tego serwisu internetowego stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszym serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?